Огроман број милионера живи у централој Србији: Само у Чачку близу 500, испод њега Ужице и Крушевац, ово су и најчешћа занимања

Чачак, Ужице, Крагујевац - Пореска управа је примила укупно 34.753 пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2021. годину, а ту обавезу су имали они који су остварили доходак већи од 3.268.224 динара, односно већи од троструке просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у тој години.


Највише пријава поднела су физичка лица са територије коју покрива Одсек за координацију пореске контроле Београд – 22.978, затим са територија одсека Нови Сад – 7.010 и Kрагујевац – 2.740.

10.08.2022.


Fotografije