Постројење за прераду отпадних вода на Златибору креће са пробним радом на јесен

Чајетина - За градњу постројења за пречишћавање отпадних вода које се гради на Златибору локална самоуправа је издвојила три милиона евра а 1,5 милиона је обезбеђено донацијом Владе Словеније преко њиховог Центра за међународну сарадњу и развој, рекао је за агенцију РИНА директор ЈКП за водовод „Златибор” Раде Јовановић.

„Постројење је пројектовано за 20.000 еквивалент становника са могућношћу проширења за још 10.000, градња је у току а и завршетак објеката на локацији. Комплетна опрема је стигла и налази се у магацину фирме `Јединство` из Ужица и биће монтирана у септембру, када ће се кренути са пробним радом. У току пробног рада поред радника извођача радова биће присутни и радници ЈКП водовод `Златибор` где ће се практично обучавати за даљи рад како би преузели управљање и одржавање самог постројења. Плнирано је да се крене и са уређењем око постројења”, рекао је Јовановић.

27.06.2019.


Fotografije
Видео


Видео снимке могу преузети само регистровани корисници.

Број видео снимака: 4