Србија потврдила Декларацију партнера Западног Балкана о интеграцији Рома

Представници Србије потврдили су Декларацију партнера Западног Балкана о интеграцији Рома у оквиру процеса проширења ЕУ, на Шестом самиту земаља Западног Балкана у оквиру Берлинског процеса у пољском граду Познању.

Процес интеграције Рома био је једна од тема у фокусу самита који је одржан 4. и 5. јула у Познању, поред региналне сарадње, раста економије у региону, транспорта, повезивања и мобилности.

Усаглашавање текста Деларације иницирали су представници Европске комисије у сарадњи са Владом Северне Македоније, Регионалним саветом за сарадњу и земљама из региона, а у Србији процес је пратило Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња, на чијем је челу потпредседница Владе Зорана Михајловић.

Земље чланице које су потврдиле Декларацију Западног Балкана о Ромима и ЕУ проширењу обавезале су се да ће наставити и појачати напоре за потпуну равноправност и инклузију Рома, посебно кроз имплементацију и праћење заједничких закључака ромских семинара али и свих других стратешких докумената. Такође, овом Декларацијом Владе се обавезују на наставак и праћење напора за пуну једнакост и интеграцију Рома у друштвима у којима живе.

У оквиру Самита, Савет за региналну сарадњу (RCC) организовао је и панел под називом: „Декларација партнера Западног Балкана о Ромима и проширењу ЕУ: Са речи на дела“ у оквиру пројекта Регионалног Савета за сарадњу - Интеграција Рома 2020, на којем је учествовао и државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зоран Лакићевић.

 

РИНА

07.07.2019.


Fotografije