Купање на Градској плажи и даље забрањено

Чачак - У сарадњи са стручним службама Завода за јавно здравље Чачак у четвртак 25.јула су спуштене уставе на рекреативној брани. Том приликом је на површини воде уочена нечистоћа која је пристигла на купалиште. Након обиласка, нечистоће су уочене и узводно са десне стране брана у Парменцу и Међувршју. Заједнички је константовано да уочена нечистоћа не представља масноће које су се појављивале у Западној Морави у претходном периоду, а што су и последње анализе потврдиле. саопштено је из СЦ „Младост”.

 

РИНА

25.07.2019.


Fotografije