Чекају се понуде за Фабрику седишта у Прибоју

Прибој - Повереник стечајног управника Петрашин Василић огласио је данас четврту продају имовине АД „Фабрика седишта” Прибој у стечају овог пут јавним прикупљањем понуда. Прве три продаје капитала вршиле су се методом јавног надметања.

Процењена вредност имовине је 109.810.476,28 динара, депозит 21.962.095 а предмет продаје, како се наводи у огласу, чине земљиште, производна хала, управна зграда, надстрешница, портирница, стругара, трафостаница, угљара и резервоар за воду. Предмет продаје је и покретна имовина предузећа коју чине опрема, машине, уређаји, инвентар и 22 акције Фабрике аутомобила Прибој.

Најкаснија уплата депозита је до 3. октобра, а крајњи рок за доствљање понуда 10. октобар када ће се одржати и јавно отварање са почетком у 12:15.

Иначе, стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду уколико је иста изнад 50 одсто од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 55 одсто од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца.

РИНА

 

06.09.2019.


Fotografije