Прва помоћ спасава живот

Чачак – За већину спашених живота у несрећама заслужна је брза и адекватна реакција обичних људи који су се затекли на лицу места. Свако од нас може бити у прилици да треба прву помоћ, али свако од нас, такође, може да научи да пружи прву помоћ. Прва помоћ је чин спасавања живота, али је такође одраз хуманости, алтруизма и осећаја за потребе других људи.

 

РИНА

11.09.2019.


Fotografije