Mатовића воденица: Два ипо века у служби помељара

Краљево - Према попису воденица и обрадивог земљишта из 1876. године, у Србији је забележено чак 7.125 воденица. Данас нема прецизних података о њиховом броју, али се процењује да их ради око 700. Широм Србије утихнуо је хук воде у бадњевима и јазовима, готово неприметно замро звук воденичког камена и чекетала, а некада пуни кошеви на хиљаде поточара утонули су у таму и паучину.

 

РИНА / Миланко Даниловић

01.10.2019.


Fotografije