Возачи опрез: Ово су „црне тачке” града Чачка

Чачак - На подручју града Чачка налазе се четири ризичне зоне за возаче. Сви подаци МУП РС о документованим саобраћајним несрећама и незгодама,у протеклих пет година, сажети су у интерактивну мапу на сајту Опсерваторија друштевних иновација. Обележаване су зоне у којима су се дешавале претежно теже незгоде (преко 50 одсто са повређеном или погинулом особом), и где се у кругу од 200 метара десило бар још десет.

02.10.2019.


Fotografije