Обустављен претходни стечајни поступак над Фабриком резног алата

Чачак - Привредни суд у Чачку на данашњем рочишту обуставио је претходни стечајни поступак над овдашњом Фабриком резног алата, покренут 12. септембра поднеском АИК банке из Београда. У решењу о обустави стечајног поступка, које потписује стечајни судија Данка Мајсторовић, наведено је да је предлагач у току дана поднеском изјавио да повлачи предлог за покретање стечајног поступка, чиме престају забране да ФРА користи имовину и рачуне.

 

РИНА

09.10.2019.


Fotografije