Разговори о енергији“ приказали могућности уштеде енергије и еколошки савеснијег понашања

Ужице - Један од првих градова у Србији који се придружио међународној асоцијацији Европске енергетске награде (ЕЕА), признатом систему управљања квалитетом који подржава одрживо управљање енергијом у градовима широм Европе је и Ужице. У оквиру ангажовања Града Ужица у вези са ЕЕА, градски службеници су учествовали у серији интерактивних „разговора о енергији“ како би осмислили и промовисали еко смернице за свакодневно пословање и набавке.
Град Ужице од јануара 2018. године учествује у Пројекту енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама у Србији као један од четири српске пилот локалне самоуправе које су се укључиле у Европску енергетску награду. Ова награда је одраз перформанси за општине и градове чије су политике посебно посвећене ефикасном коришћењу енергије, заштити климе и обновљивих извора енергије.

06.11.2019.


Fotografije