Новим просторним планом до заштићеног подручја манастира Студеница

Краљево-Просторним планом подручја манастира Студенице,чији је наручилац Сектор за просторно планирање и урбанизам Министарства грађевинарства,саобраћаја и инфраструктур, а који је обрадило Јавно предузеће Урбанизам из Крагујевца ,заштитило би се подручје од око 609 квадратних километара које обухвата делове територије Краљева и Ивањице,као и парка природе Голија, односно резервата биосфере Голија-Студеница.

01.12.2019.


Fotografije