Аеродром “Морава” добија хангаре за борбене хеликоптере

Краљево - Војнограђевинска установа Београд расписала је јавну набавку за изградњу хангара за четири борбена хеликоптера типа Мi-35 M на војно-цивилном аеродрому „Морава“,површине 2.893,25 квадратних метара.

Према пројектном задатку,хангар за смештај хеликоптера градио би се са пратећом инфраструктуром,саобраћајним површинама и пратећим уређењем хортикултуре.

Рок за завршетак радова не мо може бити дужи од 285 дана и гарантним роком од најмање пет година.

РИНА

09.01.2020.


Fotografije