Након стечаја конфекција "Рудник" иде на продају: Погон у Прањанима понуђен за 6,5 милиона динара

Горњи Милановац - На основу решењa Привредног суда у Чачку, стечаjни управник понудио је на продају имовину стечајног дужника
конфекције Рудник из Горњег Милановца. На продају је погон у Прањанима по цени од 6.509.738,00, уз полагање депозита  2.603.895,20. Имовину погона у Прањанима као целину чине објекти који се налазе на катастарској парцели бр:2188/16 уписани у лист непокретности бр:860 КО Прањани са правним статусом објекта на којима се стечајни дужник води као власник, облик својине приватна,
обим удела 1/1 и то:


- објекат 1, зграда пословних услуга површине 576 метара квадратних, укупне површине 640 метара квадратних
са употребноим дозволом.
- објекат 2. зграда пословних услуга 947 метара квадратних са дозволом за градњу и
- објејкат 3 површине121 метар квадратни са дозволом за градњу

Земљиште у власништву стечајног дужника 1/1 уписано у лист непокретности
- земљиште у површини 067ха

Имовина се продаје у виђеном стању. Јавно надметање одржаће се 14.02.2020 године у Центру за Стечај, Теразије 23, Београд,
3 спрат, сала 301.

РИНА

10.01.2020.


Fotografije