Србија у борби против климатских промена

У оквиру јавне расправе о стратешким националним документима у борби против климатских промена, данас су у ЕУ инфо центру представљени Предлог стратегије нискоугљеничног развоја са Акционим планом и Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину.

 

Усвајањем ових докумената, Србија испуњава своје обавезе према међународној заједници у борби против климатских промена, и доприноси постизању циљева договорених Оквирном конвенцијом УН о климатским променама и Споразума из Париза, чији је наша земља потписник. Како је на представљању нацрта докумената објаснила Јасмина Јовић, помоћница министра у Сектору за заштиту природе и климатске промене Министарства заштите животне средине, Стратегијом нискоугљеничног развоја дефинише се дугорочна путања нискоугљеничног развоја Републике Србије ка неутралном и климатски отпорном друштву, што уједно представља допринос наше земље глобалној борби против климатских промена.

 

14.01.2020.


Fotografije