Брже и јефтиније до новог пасоша у случају крађе или губитка

Министарство унутрашњих послова и Кабинет председника владе успешно су завршили оптимизацију поступка и поједностављење процедуре у случају крађе или изгубљене путне исправе. Ова мера предвиђена је владиним Планом приоритетних активности за смањење административних терета у Републици Србији од 2019. до 2021. године „Стоп бирократији“.

 

Изменама Закона о путним исправама значајно је поједностављен поступак који више не предвиђа објаву поништавања старог документа у „Службеном гласнику“ Републике Србије, што је грађанима наметало трошкове у новцу и времену. Такође, нови документ није могао бити издат пре објаве поништавања докумената у „Службеном гласнику“.

18.01.2020.


Fotografije