Израелски аутобуси возе се кроз Краљево: Кавим понудио најнижу цену

Краљево - Од 1. јануара ове године комплетан градски и приградски превоз на територији Града Краљева, уместо дотадашњег превозника „Вуловић транспорт “ из Крагујевца, обавља конзорцијум превозника на чијем је челу израелска фирма ,,Кавим“.

„Након што је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки одбила жалбу превозник  „Транс продукт плус“ из Београда као неосновану,вредновали смо осталих пет понуда и на основу свестране анализе Скупштина града је закључила да је најбоља понуда дошла од конзорцијума који чине: Аутопревоз д.о.о Чачак,као носилац  групације превозника, затим Кавим Рашка а.д., Кавим д.о.о. Врање и ПУБ интернационал д.о.о. Краљево који је понудио цену од 40 динара по километру (без ПДВ-а ), односно 44 динара са ПДВ-ом“,каже Милан Милошевић,план Градског већа у Краљеву.

РИНА

03.02.2020.


Fotografije