Ужице усвојило одлуку о забрани изградње малих хидроелектрана:Нема опасности за еко-систем и водоток

Ужице – На седници Скупштине града Ужица донета је одлука којом се забарањује даља изградња малих хидроцентрала на територији града Ужица до усвајања Измена и допуна планске документације у делу који се односи на правила уређења и грађења, као и других услова за изградњу малих хидроцентрала.

 

“Изменом планске документације забраниће се изградња деривационих-цевоводних, а размотрити могућност за изградњу прибранских малих хидроелектрана, чијом изградњом се не би угрозио еко-систем и услови за наводњавање”, рекао је за РИНУ, градоначелник Ужица, Тихомир Петковић.

05.02.2020.


Fotografije