Хибридна и електрична возила у Србији: Држава даје субвенције

Министарство заштите животне средине заједно са партнерима и другим ентитетима иде ка решењима која ће поправити квалитет ваздуха и стање животне средине и уједно значити добробит за све, рекао је министар заптите животне средине Горан Триван на данашњој јавној дебати о управљању отпадним возилима у Републици Србији коју су организовали Центар за циркуларну економију Привредне коморе Србије и Центар за рециклажу д.о.о, у сарадњи са Министарством.

Решења која се изналазе иду ка већој употреби возила која у мањој мери загађују животну средину, смањењу возила у саобраћају са моторима застарелих технолошких решења, и повећаној рециклажи и ефикаснијeм управљању отпадним возилима. Министар је објаснио да ће то омогућити да се Србија ослободи овог опасног отпада, и прикупи више зеленог динара за подстицај коришћења еколошки прихватљивијих саобраћајних средстава.  

Горан Триван је најавио да ће већ за који дан, на основу одлуке Владе Републике Србије, Министарство усвојити правилник на основу којег ће бити обезбеђена средства за субвенције намењене набавци нових електричних и хибридних возила. Истовремено, пред Владом ће се ускоро наћи на усвајању уредба на основу које ће бити омогућена додела подстицајних средстава оператерима/рециклерима посебних токова отпада,  у које спадају и отпадна возила.

Србија ће се очистити од овог смећа, рекао је Триван у расправи, указујући да приближно милион возила у Србији која су старија од 10 година представљају значајан фактор за загађење животне средине и утицај на квалитет ваздуха. С обзиром на предстојеће субвенције, позвао је локалне самоуправе, јавна предузећа и друге ентитете да се приликом набавке службених возила опредељују за еколошки прихватљива, и тако допринесу унапређењу квалитета ваздуха и стања животне средине.

На овом скупу који је окупио представнике државног и приватног сектора и различитих удружења из ове области, разматрано је садашње стање и могућа решења за ефикасније управљање отпадним возилима као једним од посебних токова отпада.   

 

07.02.2020.


Fotografije