Влада РС за лечење ретких болести издаваја 2,4 милијарде динара

Влада Републике Србије утврдила је на седници Предлог закона о играма на срећу, којим се ова област усаглашава са европским, односно међународним стандардима. Доношењем новог закона створиће се неопходни услови за увођење напреднијег система надзора, обезбедити ефикасније прикупљање буџетских прихода и смањење сиве економије, постићи већи степен друштвене одговорности приређивача игара на срећу и унапредити законски оквир за борбу против прања новца и финансирања тероризма. Како би се остварили наведени циљеви, нужно је успостављање електронског система надзора и праћење промета приређивача игара на срећу у реалном времену, као и могућност електронске размене података приређивача и софтверског решења Управе за игре на срећу.

 

За лечење оболелих од ретких болести влада је за 2020. годину обезбедила средства у износу од 2.400.000.000 динара. Наведена средства биће употребљена за лечење оболелих који се већ налазе на терапији, као и за лекове намењене пацијентима који започињу терапију, а за које је Републичка стручна комисија за ретке болести донела одлуку да је њихово лечење неопходно и приоритетно.

 

На данашњој седници утврђен је Предлог закона о изменама и допунама Закона о личној карти, а једна од најважнијих измена подразумева да, уколико грађанин изгуби личну карту или му је неко украде, више не плаћа таксу за оглашавање у Службеном гласнику Републике Србије, већ надлежни орган, односно МУП, решење о проглашењу личне карте неважећом, оглашава на својој званичној веб презентацији.

 

Чланови владе усвојили су Уредбу о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина. Полазна основа за усвајање овог документа јесте да ова признања стекну само најзаслужнији који су дали врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, тиме, што ће се већа одговорност ставити на предлагача. То ће у овом случају бити само репрезантативна удружења у култури, односно национални савети националних мањина. За ове намене, влада је обезбедила 224 милиона динара за 2020. годину.

 

На данашњој седници донета је одлука да статус споменика културе добију Државна хипотекарна банка у Ваљеву, Црква Вазнесења у Змињаку и Црква Успења пресвете Богородице у Ориду.

 

 РИНА

07.02.2020.


Fotografije