Министарство финансија и Euroclear потписали Меморандум о разумевању

Београд/Брисел - Министарство финансија и Euroclear потписали су Меморандум о разумевању, који ће омогућити да се створе тржишни услови за ефикасније емитовање државних хартија од вредности, деноминованих у динарима.

Намера Републике Србије је да омогући да се њеним обвезницама тргује путем Euroclear платформе, што ће олакшати страним инвеститорима да имају приступ тржишту државних хартија од вредности.

Тиме им се омогућава да домаћем тржишту приступе на сигурнији и стандардизованији начин, што ће резултирати повећањем капитала, већим обимом трговања и нижим стопама приноса на секундарном тржишту.

На овај начин подстиче се даљи развој тржишта капитала, укључујући и могућност за даље повећање кредитног рејтинга и укључивање у различите глобалне индексе обвезница.

12.02.2020.


Fotografije