Рад судова и тужилаштава у складу са мерама за спречавање ширења корона вируса

У Министарству правде одржан je састанак представника министарства и епидемиолога из Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Баутут“ са представницима Врховног касационог суда, четири апелациона суда у Србији, затим представницима Прекршајног и Привредног апелационог суда, заједно са представницима Републичког јавног тужилаштва, четири апелациона јавна тужилаштва у Србији, као и представницима Државног правобанилаштва и Управног суда. Састанку су присустовали и председници комора јавних бележника и јавних извршитеља, директор Правосудне академије, као и председници Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе Београда.

Узимајући у обзир ванредно стање у држави уведено због спречавања ширења корона вируса, на састанку је указано да је потребно у складу са препорукама Владе Србије, изменити начин рада судова и тужилаштава, посебно ако се има у виду да су зграде судова места са великим бројем људи што може додато утицати на ширење заразе.

Такође, присутни су се усагласили да ће судови и тужилаштва наставити са радом, али да је потребно смањити обим процеса рада, тако што ће се обављати послови који су најхитнији и од највишег значаја за грађане и државу.

Договорено је да Министарство правде у сарадњи са представницима правосудних органа и кроз консултације са адвокатуром и правосудним професијама у што краћем периоду изради препоруке за даљи рад судова и тужилаштва у околностима ванредног стања, а које ће бити у складу са препорукама Владе Србије.

Наведене препоруке биће достављене правосудним институцијама, које ће на основу њих израдити конкретне планове рада носилаца правосудних функција и њихових запослених.

РИНА

16.03.2020.


Fotografije