Дезинфекција свих јавних површина: Појачане мере контроле у Ужицу

Ужице – Градски штаб за ванредне ситуације из Ужица наложио је управницима стамбених зграда да обезбеде појачано чишћење и дезинфекцију површина 

у згради на којима се остварује највећи контакт (улази у зграду, простори испред лифтова, лифтови, степенишни рукохвати, кваке на улазним вратима, улазна врата и др.). Дезинфекцију треба споводити најмање једном у току дана, а у већим зградама најмање 2 пута дневно.

Препоручује се управницима стамбених зграда да евидентирају станаре старије од 65 година или лица са посебним потребама  којима је потребна помоћ у набавци хране и лекова и уколико је то могуће организују помоћ у оквиру зграде.

Препорука је да станари не одржавају састанке и не излазе у ходник у групама. Договоре управника и станара обављати телефоном или електронским путем (е-mail, заједничке групе на друштвеним мрежама). У случају потребе за хитним реаговањем нпр. хаварија, управник комуницира са мајсторима у циљу избегавања гужве на ходницима.

Повереници цивилне заштите у сеоским месним заједницама требало би да  евидентирају становнике старије од 65 година или лица са посебним потребама  којима је потребна помоћ у набавци хране и лекова и организују пружање помоћи. У ове активности потребно је укључити савет месне заједнице.

Када је у питању јавни превоз у том граду, превозник јеу обавези да приликом превожења путника обезбеди да возач аутобуса користи маску и рукавице. Предлаже се да кондуктер дозволи улаз путницима само на једна врата (најближа возачу) и да их распореди где да седе. На сваком седишту треба да седи само по један путник а размак између два путника мора да буде најмање један метар. Предлаже се излаз само на једна врата (врата најдаље од возача). Поред тога јавни превозник је дужан да обезбеди дезинфекцију возила у зависности од обима коришћења возила, а најмање једном дневно. Јавни превозник је дужан да након сваке завршене вожње изврши дезинфекцију контаткних површина (рукохвати) у аутобусу, проветравање аутобуса, оперу и дезинфикују под аутобуса.  После завршеног чишћења потребно је да промене рукавице и ставе нове.

Такси превозници да врше дезинфекцију возила као и да путнике не превозе на предњем седишту у возилу. Након сваке завршене вожње извршити дезинфекцију контактних површина (рукохват и унутрашњи део врата).

Што се тиче угоститељских објеката, власници су у обавези да се строго придржавају правила у вези са бројем лица у угоститељском објекту, као и о минималном растојању између гостију како је то предвиђено одлуком Владе Републике Србије. Такође је потребно да врше дезинфекцију контактних површина у објекту (кваке, улазна врата, површине столова и др.)

РИНА

19.03.2020.


Fotografije