Прекршајни суд у Чачку 2019. наплатио 197,2 милиона динара од изречених казни: Највећи приход од саобраћајних прекршаја

Чачак – Од почетка јануара до краја децембра прошле године у Прекршајном суду у Чачку изречена је 4.051 новчана казна, 53 казне затвором и кумулативно 16 новчаних и затворских казни. У истом периоду наплаћено је укупно новчаних казни и трошкова поступка у износу од 197.248.001,86 динара.

 

РИНА

01.06.2020.


Fotografije