Подршка за раст наталитета у Србији: Општина Прибој за треће дете издваја 50.000 динара

За треће дете помоћ од 50 хиљада динараПрибој – Законом о финансијској подршци породицама са децом, прописано је да општина Прибој обезбеди једнократну новчану помоћ за породиље.

„Новчана помоћ се исплаћује у износу од 20 000 динара за прво дете, 20 000 за другорођено дете, 50 000 за трећерођено дете и 20 000 динара за четврто и свако наредно рођено дете”, рекао је Ђорђе Дујовић, начелник општинске управе општине Прибој.

03.06.2020.


Fotografije