Ставља се у погон црпна станица ,,Лучани''

Лучани - Након наглог отапања снега и кишних падавина, уследио је велики доток воде у реку Бјелицу. Тим поводом је јуче одржан заједнички сасатанак суженог тима општинског Штаба за ванредне ситуације, техничке службе предузећа „МБ -Наменска” и ЈП „Србијаводе” са циљем покретања мобилних пумпи на црпној станици „Лучани”.

На састанку је истакнуто да се Бјелица излила на преко 120 хектара пољопривредног земљишта. Пораст Бјелице досегао је ниво од 175 центиметара док све притоке имају повишен ниво воде у коритима. Наведено стање подразумева стање приправности мера одбране од поплава.

Сходно томе, донета је одлука да се црпна станица „Лучани” ставља у мобилно стање помоћу пумпног агрегата како би се извршило практично тестирање рада све четири намонтиране пумпе на пумпној станици. Оваква одлука је донета како би се заштитили привредни субјекти, стамбени објекти и инфраструктура, уколико би уследило нагло отапање и сливање велике количине воде у реку Бјелицу.


Регионална информативно новинска агенција РИНА

05.02.2019.


Fotografije