Град суфинансира уређење фасада у првој и другој зони

Чачак - Одлуке о условима и начину суфинансирања уређења фасада сада ће обухватати не само објекте у екстра зони, већ и првој и другој, по предлогу Градске стамбене агенције Чачак која је ову измену предложила Градском већу.

„Циљ је да се град осавремени и да градске фасада личе на лепа платна као и да се поспеши енергетска ефикасност зграда у градској зони. Наиме ове зоне уподобљене су одлуком о грађевинском земљишту и имамо јединствену одлуку о улицама које су њима обухваћене. Одлуком које је донета још 2017. предвиђено је да Градска стамбена агенција расписује јавни позив где се могу јавити све стамбене заједнице као и град Чачак који газдује појединим објектима у ове три зоне, да поднесу пријаве за учешћу у суфинансирању . Након чега ће комисија која је за то именована Градском већу подноси одговарајући програм на усвајање и поделу средстава одабраним институцијама. Ограничење постоје, оно су такође донета те године, и реч је о две категорије, када се ради о објектима у јавној својини и у приватној или мешовитој својини. У првом случају суфинансирање се креће до 100 процената, а у другом до 50. Тако да ако субјекти буду узели учешће у већем проценту биће конкуретнији у односу на остале”, рекла је данас након састанга Градског већа где је ова одлука усвојена, директорка Градске стамбене агенције Бранкица Јелић.

Према њеним речима ово није обавеза већ могућност која се даје грађанству да препозна своју шансу да своје објекте, у приватном власништву ако је реч о кућама или стамбеним заједницама где су станари откупили своје станове, уподобе новом начину живот а и као би сам град био лепши.

„Услове одређује законодавац и Градска управа за урбанизама као и надлежне службе. Свако ко буде конкурисао на јавни позив мораће да приложи финансијски план и неки вид свог пројекта и идејно решење, па ће стручни тим оцењивати да ли финансијски план одговара стварном стању на терену. Овом одлуком само се опредељују критеријуми за рад, а да ли ће она бити спроведене ове године или наредних, зависи од финасијског плана агенција и буџета града Чачка. У овом тренутку из буџета нису опредељена средства, али очекујемо да ће ребалансом наредних година то бити. У претходном периоду Градска стамбена агенција Чачак спровела је успешно поступак за доделу средстава за суфинансирање за потребе енергетске санације и решења фасаде у економској школи у Чачку”, казала је Јелић.

РИНА

07.02.2019.


Fotografije
Видео


Видео снимке могу преузети само регистровани корисници.

Број видео снимака: 4