Принудни управници зграда су изједначени са професионалним

Чачак – Сходно закону о сталном одржавању зграда, разликујемо две врсте управника, оне које су изабрали станари једне зграде и професионалне управнике који су лиценцирани у Привредној комори Србије, изјавила је директорка Градске стамбене агенције Бранкица Јелић.

Она је казала да је веома важно да управници зграда током месеца фебруара поведу рачуна не само о својим правима, већ и о обавезама.

,,Обавезе су првенствено везане за Пореску управу и подношење одговарајућих образаца за пријаву. Чак и тамо где не постоји приход, управници су дужни да се обрате Пореској управи са одговарајућим обрасцима који се попуњавају уколико имају приход, а уколико не, подносе само образац који је практично формулар, потписан без икаквих других елемената", рекла је Јелић и додала да је најбоље да се управници о томе информишу у Пореској управи или да ангажују одговарајуће стручне службе.

,,То је само наше упуство да се са тим озбиљније позабаве да не би касније имали неких других проблема. Градска стамбена агенција за град Чачак обавља послове регистрације услужно, али ово је, више упуство да касније управници не би сносили неке консеквенце", навела је Јелић.

Директорка Градске стамбене јединице истиче да управници зграда могу да дају оставку која се констатује кроз апликативни систем.

,,Градска управа за инспекцијски надзор након извршене контроле на терену доставља нам одговарајући записник, по коме ми поступамо на начин да се именује професионални управник за ту зграду. Међутим, управник је у такозваној принудној управи. Он треба да да сигнал станарима зграде да се организују. Уколико то сами не учине, принудни управник почиње да обавља посао који је редован у свакој згради. То је вид помоћи од стране града, а принудни управници су исто што и професионални на терену”, изјавила је Јелић.

 

Регионална информативно новинска агенција - РИНА

08.02.2019.


Fotografije
Видео


Видео снимке могу преузети само регистровани корисници.

Број видео снимака: 2