У 2018. наплаћено 127 милиона динара за прекршаје у Чачку

Чачак - У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. у Прекршајном суду у Чачку изречене су 3.722 новчане казне, 45 казни затвора и 7 казни затвора и новчаних казни кумулативно. У истом раздобљу наплаћено је укупно новчаних казни и трошкова поступка 126.798.368,00 динара.

РИНА

11.02.2019.


Fotografije