Чачак добија постројење за прераду oтпадних вода: Вредност пројекта 23 милиона евра

Чачак - Чачак је међу градовима на списку Министарства заштите животне средине за које је предвиђена израда пројектно-техничке документације за изградњу постројења за прераду отпадних вода и проширење канализационе мреже.

„Јуче је била јавна седница по питању плана генерлане регулације Атеница - Кулиновци. Ово је важно управо из разлога јер ће се на тој локацији налазити будућа фабрика за прераду отпадних вода, на уливу Атеничке реке у Западну Мораву. Парцеле смо у потпуности извластили и превели у јавну својину града, и то седам хектара. Остало су две мале парцеле које ће бити уз будућу саобрћајницу ка постројењу. То се већ тиче плана детаљене регулације за Прелиће, где ће се јавна седница одржати 26. октобра.

17.10.2020.


Fotografije