Почетна цена за „Спектар” у Чачку и Медвеђи 48 милиона динара

Чачак – Стечајни управник ДОО „Спектар” из Чачка, Милутин Обрадовић, огласио је прву продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем, а на продају се нуде две имовинске целине.

Прва обухвата осам пословних и осталих зграда у Чачку укупне површине 1.591 квадрат, са правом коришћења земљишта у друштвеној својини од 1,37 хектара. Почетна цена за ову целину је 42,1 милиона динара, а депозит 16,9 милиона.

У другу целину сврстана је имовина „Спектра” у селу Газдаре, општина Медвеђа: фабрика шприцева (1.646 квадрата), још пет објеката површине 205 квадрата, као и 95 ари земљишта у приватној својини, опрема и канцеларијски намештај. Почетна цена за ову целину је 5,9 а депозит 2,35 милиона динара.

Надметање је заказано за 25. март у агенцији „Астра” у Чачку.

Привредни суд у Чачку отворио је марта 2017. стечај над привредним друштвом за производњу и промет медицинских средстава, лабораторијског прибора и пластичне амбалаже „Спектар” због трајне немогућности плаћања обавеза. Иначе, укупне обавезе „Спектра” износе 191.999.234 динара.

 

Регионална информативно – новинска агенција РИНА

 

22.02.2019.


Fotografije