Хотели у Ивањици на тендеру са побољшањем

Ивањица – Агенција за осигурање депозита у Београду огласила је, као стечајни управник Нове Агробанке, продају имовине у Ивањици која припада тој финансијској кући. Реч је о хотелима „Парк” чија је процењена вредност 1.877.000 евра и „Моравица” (951.000 евра) као и пословно - угоститељском објекту „Липа” (292.000 евра). Имовина се продаје методом тендера са побољшањем, а учесници су обавезни да уплате депозит у износу од 15 одсто вредности објекта за који се надмећу.

Јавно отварање понуда обавиће се 28. марта у подне, у Француској 29 у Београду и реч је, уствари, о лицитацији електронским путем. Након отварања понуда Одбор за продају региструје електронске адресе свих понуђача и позива их, такође електронским путем, да понуду побољшају, и то минимално 20.000 евра за „Парк”, 10.000 евра за „Моравицу” и 5.000 евра за „Липу”. Уколико понуђач у року од десет минута не одговори сматраће се да је остао при последњој датој понуди. Одбор може и јединог понуђача на тендеру позвати да електронски побољша своју понуду.

Поступак ће се спровести од 12.20 сати до достављања последње побољшане понуде.

Отварању понуда могу да присуствују заинтересована лица али су обавезна да продају сва комуникациона средства Одбору за продају, која им се враћају након спроведеног поступка, и да не напуштају просторије до завршетка. Поступак се снима звучно и камером.

Агенција задржава прво да измени услове и рокове из овог јавног позива, те да поништи или понови оглас, односно поступак продаје у било којој фази поступка, као и да одбије понуду коју оцени као неприхватљиву.

Регионална информативно – новинска агенција РИНА

27.02.2019.


Fotografije