Два јавна предузећа пословала са губитком: Водовод и Регионална депонија Дубоко у финансијском минусу

Ужице - На седници градског већа у Ужицу, чланови су прихватили информацију која се односи на усклађеност планираних и реализованих активности из програма пословања градских јавних предузећа у прошлој години. Према подацима, од осам јавних предузећа са територије града, само су Водовод и Дубоко пословали са губитком, док је преосталих шест остварило добит у свом пословању и 2020. години.

РИНА

22.02.2021.


Fotografije