Апелациони суд потврдио пресуду, Хаџиавдић незаконито на директорском месту

Скупштине општине Пријепоље од 13. новембра 2017. године, када је Сабира Хаџиавдић именована за директора Центра за социјални рад „Пријепоље”, поништава као незаконито, сазнаје РИНА. Наиме, решавајући по тужби Радмиле Пјановић Виши суд у Ужицу нашао је да је Хаџивадић именована на директорску фунцију и ако није испуњавала законом прописане услове конкурса. Суд у Ужицу је такође обавезао локалну самоуправу да на име трошкова поступка мора платити и 90.000 динара. На ову пресуду жалбу је поднео Општински јави правобранилац, међутим како стоји на сајту суда 19. фебруара та жалба је одбијена и потврђена првостепена пресуда коју је изрекао судија Раденко Зечевић из Ужица.

На конкурс се, осим два поменута актера, јавио и Миљко Радуловић, а троје од укупно петоро чланова Управног одбора – Горан Лазаревић, Нада Глушчевић и Рада Дивац – имало је примедбе на ток избора. Чланови су се жалили да нису могли да се упознају са чињеницама, да кандидати нису позивани на разговор нити су достављали доказе о организаторским способностима, а због притиска председника УО је изостала и дискусија, па је једногласно изабрана Сабира Хаџиавдић. Без образложења, мишљење о томе је достављено одборницима Скупштине општине.

Судија Вишег суда из Ужица Раденко Зечевић утврдио је да изабрана кандидаткиња није имала петогодишњи стаж у струци, већ је само две године радила као адвокатски приправник. Његов став потврдио је и Апелациони суд у Крагујевцу, чиме је пресуда постала правоснажна, што фактички значи да је Центар за социјални рад остао без директора установе.

Иначе, Хаџиавдић је била приведена 22. јануара, због сумње да је Центру за социјални рад нанела штету од 1.142.000 динара, због чега ју је судија за претходни поступак посебног одељења за сузбијање корупције из Краљева одредио притвор до 30 дана.  

РИНА

13.03.2019.


Fotografije