Извршена главна деоба стечајне масе „Домиса”

 

Чачак – Стечајна маса фабрике фасадне столарије „Домис” из Миоковаца код Чачка износила је 55,2 милиона динара.  Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе  износили су до дана израде нацрта за главну деобу 7,5 милиона динара, остало за  деобу стечајне масе 47,7 милиона. Од тога, разлучним повериоцима ( Фонду за развој, предузећу „Стал компани” и Драгиши Маринковићу) исплаћен је укупан износ од 25,5 милиона динара.

РИНА

 

 

29.03.2019.


Fotografije