Познати чачански адвокат, нотар у Краљеву

Чачак, Краљево - Зоран Јовановић, познати чачански правник, именован је за јавног бележника у Краљеву. Конкурс је расписала Јавнобележничка комора на предлог Министарства правде. Пријавило се шест кандидата, за једно радно место, и ниједан од подносиоца није био из Краљева.

29.04.2019.


Fotografije