Након смрти Радоша Миловановића на чело војне фабрике долази жена: Рад МБ Наменске у потпуности контролише Надзорни орган именован од стране Министарства одбране

Лучани - Након смрти вишегодишњег директора МБ Наменска из Лучана, Радоша Миловановића, ову војну фабрику до званичног избора новог руководства водиће Милка Видић. Она је дуги низ година била на месту финансијског и извршног директора, а у МБ Наменска запослена је скоро четири деценије.

У руковођењу, Милка Видић имаће помоћ од стране руководиоца сектора предузећа међу којима су Јелена Веланац, Предраг Илић, Мирослав Богићевић, Љиљана Јовановић, Нада Маринковић, Горан Јаћимовић.

05.05.2022.


Fotografije