Атмосферска и капиларна вода продирале у њега, причињена велика штета: Ради се санација музејског депоа у Ужицу, ту ће бити смештено на хиљаде примерака важне грађе

Ужице - Народни музеј Ужице започео је радове на пројекту санације и адаптације музејског депоа и помоћног простора у сутерену објекта. Извођењем грађевинских радова, пре свега демонтаже, хидроизолације, зидарских, молерских, радова на замени столарије и електро инсталација, извршиће се санација простора услед штете настале продирањем атмосферске и капиларне воде.

"Реч је о вишефазном пројекту који подразумева решавање дугогодишњег проблема у вези са проналажењем адекватног простора и трајног решења за смештај, заштиту и чување вредне музејске грађе и колекције која броји неколико десетина хиљада инвентарних јединица археолошке, етнографске, историјске, збирке историје уметности, савремене историје и архивске грађе", наводи се на сајту Града Ужица.

11.11.2022.


Fotografije