Општина Пријепоље субвенционише развој сеоског туризма: Корисници могу добити 150.000 динара за опремање објеката и куповину дворишног мобилијара

Пријепоље – Општина Пријепоље расписала је Јавни позив за доделу подстицајних средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима за развој сеоског туризма. За ову намену опредељено је 750 хиљада динара.

Јавним позивом предвиђена је подршка активностима везаним за рурални туризам, унапређење понуде и пружање угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству у складу са решењем надлежог органа где је евидентиран као пружалац смештаја и угоститељских услуга.

13.11.2022.


Fotografije