Дивља градња не престаје на планини Тари: Пљуште кривичне пријаве против појединачних инвеститора

Бајина Башта - Служба надзора ЈП „Национални парк Тара” предузећа, регистровала је у периоду од новембра 2020. до фабруара 2021. године више случајева „дивље градње" викенд објеката, који су се и поред опомене, у односу на затечено стање, наставили градити.

12.02.2021.


Fotografije