Момировић потписао измену Правилника: Дупло смањени трошкови прикључка на гас

Београд – Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић потписао је данас измену и допуну Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова који се тиче смањења трошкова прикључка на гасоводну мрежу. Ступањем на снагу Правилника драстично ће се смањити трошкови грађана Србије који су за изградњу прикључка на дистрибутивну гасоводну мрежу ЈП „Србијагас“, до сада плаћали износ и до 200.000 динара. Та цена обухватала је прибављање документације која се односи на: локацијске услове за изградњу прикључка; решење о одобрењу за извођење радова и пријаву почетка извођења радова. Изменама Правилника је обезбеђено да трошкови које ће грађани сносити у наредном периоду приликом прикључења на гасоводну мрежу, буду умањени и до 100.000 динара.

РИНА

20.02.2021.


Fotografije