МОСТ који спаја Србију и Хрватску: Национални парк Тара реализује заједнички пројекат са ПП Грабовача, унапређује се моноторниг нелегалних и неодрживих пракси

Бајина Башта - У Националном парку Тара започела је реализација пројекта “МОСТ – Мониторинг-Одрживост-Сарадња-Тара” који се реализује у сарадњи са Планинарским клубом Тара и ЈУ за управљање геоморфолошким споменицима природе “Пећински парк Грабовача” Перушић из Хрватске.

„Главни циљ пројекта МОСТ је успостављање механизама сарадње са локалном заједницом ради унапређења мониторинга нелегалних и неодрживих пракси у заштићеним подручјима. Реализацијом пројектних активности биће успостављен модел по коме актери из локалне заједнице, спроводећи своје редовне активности у заштићеном подручју, уједно и врше мониторинг над нелегалним и неодрживим праксама“, саопштено је у НП Тара.

03.04.2021.


Fotografije