Многе српске тајне чува Међуопштински историјски архив у Чачку: Документи откривају са ким су Обреновићи водили судске спорове (ФОТО)

Чачак - У Међуопштинском историјском архиву чува се архивска грађа са територије града Чачка и општина Горњи Милановац и Лучани. У депоу се чува 561 фонд од чега је 21 од изузетног значаја, а 60 фондова је проглашено културним благом од великог значаја. У оквиру сваког фонда налази се више докумената из периода друге половине 19. века, Првог и Другог светског рата као и послератни. Ту су и поједине збирке као што су збирке матичних књига, збирка дневника из оба светска рата.


РИНА

10.04.2021.


Fotografije