Уредбом Владе РС Прибој добио Здравствени центар: Дом здравља и Општу болница као једна мултифункционална целина

Прибој - Одлуком Владе , а на основу Уредбе о плану мреже здравствених установа у Србији, формиран је Здравствени центар Прибој, који је настао спајањем Дома здравља Прибој и Опште Болнице Прибој. Нова здравствена установа, као мултифункционална и радна целина, биће под ингеренцијом Владе Србије, која и бира органе управљања.

Одлуком Министарства здравља од 19. априла 2021. године, до именовања директора Здравственог центра Прибој, послове директора Здравственог центра Прибој обављаће директор Опште Болнице Прибој, др Предраг Терзић.

23.04.2021.


Fotografije