Златибор је "златна кока" за општину Чајетина: Локални буџет увећан за 616 милиона динара

Чајетина - На 25. седници Општинског већа општине Чајетина утврђен је предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Чајетина за 2021. годину, ребаланс I. Овом одлуком утврђени су приходи и примања са пренетим средствима из претходне године и расходи и издаци у износу од 2.917.000.000 динара. Овим ребалансом буџета, обим буџета је повећан за 616 милиона динара. Највећи износ повећања односи се на пренети суфицит из претходне године, као и због добијених средстава од Републике, док су остали приходи буџета увећани за 53.563.000.00.

Чланови Општинског већа дали су сагласност на извештаје о раду финансијским извештајима Туристичкој организацији Златибор, Библиотеци „Љубиша Р. Ђенић“ и Спортском центру „Чајетина“, а прихваћене су и измене финансијских планова ЈП „Голд гондола Златибор“ и ЈКП „Водовод -Златибор“ Чајетина.

25.04.2021.


Fotografije