Ова професија је међу најтраженијим у Србији: Машински инжењери раме уз раме са ит сектором, након завршеног факултета не чекају дуго на посао

Пријепоље/Краљево – Инжењери свих струка данас су све траженији и све боље плаћени. Статистика Националне службе за запошљавање показује да је највећа потражња од стране послодаваца за високообразоване, у прошлој години била за дипломираним и мастер инжењерима машинства, а после тога следе ИТ сектор, електротехника и грађевинарство. Такође, према односу броја пријављених кандидата по радном месту, после ИТ сектора најмање пријављених је машинских инжењера.


"Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву је државни факултет са традицијом у образовању инжењера дугом 60 година. Настао је из потребе привреде у окружењу као одељење Машинског факултета из Београда. Данас је то самосталан факултет који припада Универзитету у Крагујевцу и на коме се изводе акредитоване академске студије машинства, грађевинарства, а од прошле године, и студије инжењерства заштите на раду. Трендови показују да ће потреба за инжењерима заштите на раду расти услед усклађивања законске рагулативе са прописима Европске уније, што је био и кључни разлог акредитације овог новог студијског програма на факултету", кажу у ФМГ из Краљева.

02.05.2021.


Fotografije