Oтворена конференција “Културна баштина србије: Снага средњовековног наслеђа”

Помоћник министра за културно наслеђе и дигитализацију Данијела Ванушић истакла је отварајући онлајн конференцију Културна баштина Србије: снага средњовековног наслеђа” да Министарство културе и информисања континуирано опредељује средства за радове на очувању, конзервацији и рестаурацији средњовековних споменика, као и оних који су уписани на Листу Светске културне и природне баштине.

Ванушић је подвукла да је велики број циљева успешно реализован, али и да се велики број задатака налази пред нама. „Верујем да ћемо заједнички и синхронизованим деловањем Министарства, институција заштите, СПЦ, као и бројних научно-истраживачких института у Србији, успети не само да очувамо средњовеквно културно наслеђе Србије, већ и да развијемо све његове потенцијале: културне, историјско-идентитске, економске, али и туристичке“, истакла је помоћница министра.

31.05.2021.


Fotografije