Овде се скоро пола века школују најбољи инжењери у Западној Србији: На Факултету техничких наука у Чачку ове године има места за 623 бруцоша

Чачак - Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу објавио је конкурс за упис у прву годину студија 623 студента основних академских и струковних студија. Пријављивање кандидата траје од 21. до 25. јуна, полагање пријемног испита за кандидате који конкуришу за упис на струковне студије је 1. јула , док је пријемни за упис на академске студије 2. јула. Од предуписних важних активности треба поменути да ће пробни пријемни испит бити у суботу 12. јуна у 11 сати у згради Факултета.


На основним академским студијама од 308 места, 260 је планирано за буџетске студенте и 48 за самофинансирајуће. Највише слободних места на четворогодишњим студијским програмима има на: Информационим технологијама (115 буџет и 15 самофинансирање), затим по 35 буџетских и по 9 самофинансирајућих места на новим студијским програмима: Електроенергетика и Рачунарско и софтверско инжењерство. За будуће бруцоше Мехатронике и Инжењерског менаџмента планирано је по 25 места за студије о трошку државе и по пет места за самофинансирајуће. Нови и једини трогодишњи студијски програм основних академских студија Информационе технологије у машинству предвиђа упис 25 студената за студије из буџета и 5 за оне који из сопствених средстава плаћају школарину која за академске студије, као и претходних година, износи 81 хиљаду динара.

10.06.2021.


Fotografije