Београдска индустрија пива се продаје: Понуђена цена 35 милиона евра

Чачак - Републичка агенција за лиценцирање стечајних управника огласила је продају акционарског друштва

„Београдска индустрија пива, слада и безалкохолних пића”, а понуда обухвата 10 подцелина. Њихова укупна процењена вредност јесте 4,18 милијарди динара, односно 35 милиона евра.

16.07.2021.


Fotografije